Monday, January 7, 2008

  • Mengelola dan mengurus sekolah rendah dan menengah termasuk sekolah vokasional pendidikan khas
  • Merancang, mengawal dan menyelaras penempatan guru, penempatan murid, pemilihan pelajar ke sekolah berasrama dan vokasional, dan pertukaran dari sekolah persendirian ke sekolah bantuan kerajaan
  • Mengawal, merancang dan menyelaras hal-hal tentang sekolah termasuk pembangunan sekolah, kemudahan fizikal, penyediaan dan pengagihan bahan pengajaran dan pembelajaran
  • Merancang, mengelola dan menilai perlaksanaan program kokurikulum dan khidmat sokongan
  • Merancang, mengelola, menilai kursus dalam perkhidmatan, bengkel, seminar dan sebagainya
  • Menyedia, menerbit dan mengedar buku-buku berhubung aktiviti pendidikan khas
  • Bertindak sebagai pakar rujuk dalam melaksana kurikulum, kokurikulum dan khidmat sokongan
  • Bertindak sebagai koordinator bagi khidmat penterjemah bahasa isyarat
  • Bertanggungjawab melaksanakan program pendidikan khas

Wednesday, December 19, 2007

9 perkara penting untuk motivasi

9 PERKARA PENTING MENGAPA KITA HARUS MEMOTIVASIKAN DIRI

• Motivasi diri sendiri adalah tenaga yang mengangkat diri seseorang itu ke sebarang tahap yang diingininya.
• Orang yang benar-benar berjaya sentiasa sedar akan tanggungjawabnya dalam motivasi diri sendiri. Dia memulakan dari dirinya sendiri, kerana dialah yang memiliki kunci penggerak dirinya.
• Alasan yang lumrah yang menyebabkan kegagalan seseorang itu ialah kerana mengabaikan sama sekali tenaga motivasi diri sendiri.
• Adalah mustahil untuk memotivasikan diri orang lain, sebelum kita belajar memotivasikan diri kita sendiri.
• Peluang akan berada di mana-mana bagi seseorang yang mengerti dan mengunakan motivasi diri sendiri.
• Orang yang bermotivasi diri sendiri melibatkan diri, orang-orang biasa hanya berjanji.
• Pada asasnya apa yang kita perolehi dari hidup ini bergantung kepada bagaimana kita menyesuaikan apa yang kita mahu dengan motivasi diri sendiri.
• Tenaga motivasi diri sendiri datang dari satu tindakan rancangan peribadi teguh dan pelaksanaan rancangan tersebut dalam kehidupan anda setiap hari.
• Jika kita tidak dapat memanafaatkan tenaga anda dan potensi anda sendiri maka mental kita akan terlantar sepanjang hayat.


SIFAT KEGAGALAN

1. KETIDAKYAKINAN KEPADA DIRI SENDIRI
• Tidak yakin akan dirinya dan kemampuan untuk melaksanakan usaha atau kerja yang dihadapinya.
2. SIKAP MELENGAH-LENGAHKAN KERJA
• Melengahkan keputusan penting, tidak mahu mengambil risiko dan mengharapkan masalah selesai dengan sendirinya akan memburukkan keadaan.
3. SIFAT BERPURA-PURA
• Sikap egoistik dan memandang status. Sentiasa ingin disanjungi tetapi tidak mahu berfikir dan maju ke hadapan.
4. SIFAT MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
• Tidak bertanggungjawab dan tidak mengambil berat tentang apa sekali pun.
• Berpuashati dengan apa yang ada tanpa berusaha lagi.
5. HIDUP TANPA TUJUAN
• Tidak mempunyai cita-cita untuk menikmati kehidupan yang lebih bermakna.


SIFAT KEJAYAAN

6. FIKIRAN YANG TETAP
• Tetapkan matlamat untuk diri sendiri di dalam satu jangka masa yang ditentukan. Pastikan jangka masa itu matlamat tercapai.

7. PERANCANGAN
• Kemahuan hendaklah dirancng terlebih dahulu.

8. SEMANGAT DAN AZAM
• Azam yang kuat dan semangat yang kental hendaklah dipupuk dengan sempurna.

9. PERCAYA DIRI SENDIRI
• Kepercayaan kepada diri sendiri dan kebolehan sendiri hendaklah diutamakan.

Saturday, December 15, 2007

Guru PemulihanBertemu kita di dalam blog yang khas untuk guru-guru PEMULIHAN di seluruh negara yang mana belum ada lagi setakat ini blog yang membincangkan tentang isu-isu PEMULIHAN di sekolah. Blog ini adalah bertujuan untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat terbaru disamping kita dapat bertukar-tukar idea dan pendapat bukan sahaja di kalangan guru-guru PEMULIHAN malahan individu yang ingin menyampaikan cadangan mereka. Di sini saya amat menggalakkan penyertaan anda semua dan marilah kita bersama-sama memeriahkan laman blog yang khas untuk guru-guru pemulihan ini :).
Blog ini akan dikemaskan 3 kali seminggu dan dimasukkan artikel serta bahan bantu mengajar yang baru :).

Beritahu kawan anda: